Latest Post

De Alliantie ‘Documentatiecentrum Bestaande Bouw’ (DO2BE) opgericht met als doel de documenten en publicaties uit het verleden en heden over de bestaande bouw – van context tot techniek en van stedenbouw tot kast – te verzamelen en digitaal toegankelijk te maken.

Het doel van de Alliantie DO2BE is drieledig:

1. Bestaande documenten over de bestaande bouw toegankelijk maken voor alle vakmatig betrokkenen in de maatschappij.

2. Een bijdrage te leveren aan de (gewenste) kennisontwikkeling en ondersteuning te bieden aan facilitering van de verspreiding.

3. Zorgdragen dat kennis ontwikkeld kan worden en dat de vergoeding (auteurs) hiervoor een ‘aanvaardbaar’ niveau heeft. Alleen in dat geval is er continuïteit te verwachten in de ontwikkeling ervan.

Advertenties

Ontwikkeling van de Canon van de Bestaande Bouw

De eerste stap van de alliantie is ‘honderd vrienden’ te verzamelen, die eventueel bereid zijn om informatie beschikbaar te stellen of personen, respectievelijk instanties kunnen aandragen, die over documenten beschikken. Tegelijkertijd stelt de stichting een eerste lijst met honderd publicaties samen, die iedereen moet kennen (de zogenaamde ‘Canon van de Bestaande Bouw’.

Onderstaand zijn de actuele lijsten te vinden van zowel de personen die aangesloten zijn bij het netwerk als de publicatielijst.

Denkt u zelf een goede bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met een van de initiatiefnemers.

Canon van de bestaande bouw (voorlopig)

 • Adriaanse - volkshuisvestingsrecht
 • Bekkers - het keuzeprobleem bij woningverbetering
 • Deben - stadsveroudering en stadsvernieuwing
 • Priemus - Niet traditionele woningbouwmethode in NL
 • Habraken - Mens en Maat
 • Hermans - Krotten en sloppen
 • Jacobs - Death and life in American Cities
 • Jellema - Jellema hoger bouwkunde
 • Kleijn - De staat van stadsvernieuwing
 • Klep - Wonen in het verleden
 • Klijn - De naoorlogse woningvoorraad onderzocht
 • Meinsma - Sociale aspecten van stadsvernieuwing
 • Nycolaas - Volkshuisvesting
 • Priemus - Stadsvernieuwing
 • Priemus - Verhuistheorieën
 • Priemus - Volkshuisvesting; problemen, begrippen, beleid
 • Van der Schaar - Groei en Bloei Nederlandse volkshuisvesting
 • Simonse - Belemmerde kansen
 • Studiegroep Efficiënte Woningbouw (1948) - Standaardplattegronden eerste editie
 • Studiegroep Efficiënte Woningbouw (1952) - Standaardplattegronden tweede editie
 • Thijssen - De bouwtechnische kwaliteit van de naoorlogse voorraad
 • Thijssen - Technische kwaliteit van Etagewoningen
 • Thomsen - Inleiding woningverbetering en vervanging
 • Turpijn - Bewonersparticipatie
 • Vreeze - Woningbouw, inspiratie en ambities

De lijst van 100 vrienden (voorlopig)

Jos Aal | Jacq van Aarle | Gertjan Arts | Fons Asselbergs | Gabrielle van Asseldonk | Wim van den Bergh | Frank Bijkendijk | Danny Bode | Claudia Bouwens | Hélène Broekema | Jos Brouwer | Leo Brouwer | Eric de Ceuster | Jan Willem Croon | Annelinda van Dijck-van Eck | Gerben van Dijk | Geurt Donze | Birgit Dulski | Judith van Enckevort | Theo van Es | Kees van der Flier | William Gerardu | Vincent Gruis | Hein de Haan | Frans de Haas | Anke van Hal | Nico Hendriks | George Herders | Louis Hiddes | Trevor James | Theo Joosten | Henk Kieft | Emile Kint | Frans Koene | Jaap Kortman | Willem Kwekkeboom | Jack de Leeuw | Jos Lichtenberg | Martin Liebregts | Mechtild Linssen | Jan Lips | Frans Maas | John Mak | Jan 't Mannetje | Jelle Persoon | Jouke Post | Tako Postma | Hugo Priemus | Daniël van Rijn | Jan Rotmans | Ronald Rovers | Jan van der Schaar | René Scherpenisse | Jos Schiffelers | Jos Smeets | Johan van der Smissen | Remco Spiering | Glenn Stern | André van der Stigt | Paul Terwisscha van Scheltinga | Paul Tholenaars | André Thomsen | Harm Valk | Wim Verburg | Arie Verheij | Jos Verheijden | Ivo Vermaas | Hans Vos | Klaas de Vries | Arie Warnaar | Frans van der Werf | Ruud van Wezel | Andries van Wijngaarden |